Ingen kommentarer til

Ny kortlægning viser, at røgfri arbejdstid bliver mere og mere udbredt blandt danske kommuner. Selvom rygeforbud i arbejdstiden kan bringe danskernes sind i kog, viser den nyeste undersøgelse af danskernes holdning til tobak, at hver anden dansker synes, at det er en god idé. Kun 27 procent er imod.

Flere og flere kommuner vælger at forbyde rygning i arbejdstiden. For to år siden havde kun 15 kommuner indført Røgfri arbejdstid. Det tal er i dag steget til 21. Derudover angiver 11 kommuner, at de forventer at have indført, eller at være i gang med at indføre, Røgfri arbejdstid inden for de næste tre år, viser en ny kortlægning foretaget af Hjerteforeningen i samarbejde med Sund By Netværket.

Det er dejligt at se, at udviklingen går den rigtige vej. Heldigvis anerkender en lang række kommuner, at de er nødt til at tage nye midler i brug, hvis medarbejderne skal få succes med at kvitte tobakken. Men udviklingen skal speedes op, hvis vi skal nå Christiansborgs mål om en røgfri generation i 2030, siger Kim Høgh, administrerende direktør i Hjerteforeningen.
Hjerteforeningen og Sund By Netværket anbefaler først og fremmest Røgfri arbejdstid, som et effektivt middel til at fremme rygestop blandt danskerne, men også til at forebygge rygestart hos unge.

I Sund By Netværket tør vi godt gå ud og anbefale kommuner at indføre Røgfri arbejdstid. Hvis vi som kommuner og ansatte går forrest, er det også et tydeligt signal overfor vores borgere, og især vores børn og unge, om at det ikke er fedt at ryge – så hvis vi vil arbejde for en røgfri generation 2030 må vi være med til at tage action for at få tingene til at ske, udtaler Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket.
Kommunernes Landsforening (KL) har netop også i sit forebyggelsesudspil ”Forebyggelse for Fremtiden” anbefalet Røgfri arbejdstid. Den nye undersøgelse fra Hjerteforeningen og Sund By Netværket er med til at konkretisere, hvordan de resterende kommuner kan forholde sig aktivt til KLs anbefalinger og knytte handling til ordene i udspillet.

Opbakning hos befolkningen
Selvom et forbud mod rygning i arbejdstiden er et af de tiltag, der kan bringe sindene i kog i den folkelige debat, viser den nyeste undersøgelse ”Danskernes holdning til tobak”, som Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse har fået foretaget, at halvdelen af danskerne bakker op om Røgfri arbejdstid. Kun 27 procent er i dag imod tiltaget.
Hjerteforeningen er uenig i udsagnet om, at rygeforbud i arbejdstiden er et formynderisk statsligt indgreb i den personlige frihed. Her mener administrerende direktør, Kim Høgh, at det er nødvendigt, at kommunerne påtager sig deres del af ansvaret for medarbejdernes sundhed.
– Hensynet til den personlige frihed må ikke skjule, at det er på bekostning af de ansattes helbred og gode leveår. Hver anden dansker bakker op om Røgfri arbejdstid, viser den nyeste undersøgelse. Det momentum mener Hjerteforeningen, at kommuner og arbejdsgivere bør gribe. Det er nu, der skal tages medansvar for at skabe sundere rammer for de ansatte, siger Kim Høgh.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *